Top
ઠરાવોઅખિલ ગુજરાત સમાજ સુરક્ષા કર્મચારી સંઘ અમદાવાદ ધ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલ ખાસ દિવાની અરજી ૨૧૯૮/૯૯ના ચુકાદાના સંદર્ભમાં સંઘની રજૂઆત અંગે વિચારણા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ/૧૦૯૯/હા/૧૭/છ Download File