Top
ઠરાવોઅપંગોને કૃત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા શૈક્ષણિક/ધંધાકીય રીતે ઉપયોગી સાધનો ખરીદવા માટે સહાય આપવાની યોજના હેઠળ વાર્ષિક આવક મર્યાદા વધારવા બાબત (બિન આદિવાસી વિકલાંગો માટે)
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ/૧૦૨૦૦૭/ન.બા.૬/છ Download File