Top
આરોગ્ય, આવાસ નિર્માણ અને અન્યબીસીકે-૬૧ : અનુસૂચિત જાતિઓ માટે સંશોધન એકમ
સહાયનું ધોરણ
  • ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ ખાતે અનુસૂચિત જાતિઓ માટેના સંશોધન યુનિટમાં જયારે જરૂરિયાત પડે ત્યારે સહાયક ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે.