Top
જિલ્‍લો : ખેડા
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : ખેડા          
1 પ્રમુખશ્રી ગીતા એજયુ ટ્રસ્‍ટ, આંત્રોલી નંદનવન આશ્રમશાળા આત્રોલી આંતરોલી કપડવંજ ૯૨-૯૩ 150
2 મેને.ટ્રસ્‍ટીશ્રી ગાયત્રી એજયુ. ટ્રસ્‍ટ માલઇટાડી બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા માલઇટાડી માલઇટાડી કપડવંજ ૯૩-૯૪ 150
3 મેને.ટ્રસ્‍ટીશ્રી સર્વોદય મિત્ર સંઘ ડાકોર બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા નિરમાલી નિરમાલી કપડવંજ ૮૦-૮૧ 150
4 શ્રી સર્વોદય સમાજ પરીવાર ટ્રસ્‍ટ, રાજપીપળા (મુ.તા.ખેડબ્રહ્મા, જિ.સાબરકાંઠાથી સ્થળફેર આદેશ નં.૨૨૭, તાી૧૨/૦૬/૧૮) નેહલ બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા, આઇ.ટી.આઇ.રોડ, ખેડબ્રહ્મા સોરણા કપડવંજ 2002-03 150
5 પ્રમુખશ્રી ધનશ્‍યામ એજયુ.ટ્રસ્‍ટ ભાટેરા પ્રશાંતઆશ્રમશાળા ભાટેરા ભાટેરા કઠલાલ ૯૨-૯૩ 150
6 મંત્રીશ્રી સંસ્‍કાર રાષ્‍ટ્રીય કે. મંડળ અરાલ અરાલેશ્‍વર આશ્રમશાળા અરાલ અરાલ કઠલાલ ૯૪-૯૫ 150
7 પ્રમુખશ્રી ગાયત્રી કે. મંડળ . હાથજ કપીલેશ્‍વર આશ્રમશાળા હાથજ હાથજ નડીઆદ ૯૧-૯૨ 150
8 પ્રમુખશ્રી જાગૃતિ માંગલ્‍ય કે. મંડળ કમળા દોલતબા આશ્રમશાળા કમળા કમળા નડીઆદ ૮૪-૮૫ 150
9 મંત્રીશ્રી જીવનસાધના ટ્રસ્‍ટ બામણગામ અનંત આશ્રમશાળા બામણગામ બામણગામ માતર ૮૯-૯૦ 150
10 પ્રમુખશ્રી રંગ અવધૂત સેવા મંડળ, વા.મારગીયા વાસુદેવાનંદ આશ્રમશાળા વા.મારગીયા વાસણા મારગીયા ખેડા ૯૫-૯૬ 150
11 પ્રમુખશ્રી જાગૃતિ માંગલ્‍ય કે. મંડળ કમળા સ્‍વ.પી.મહીડા આશ્રમશાળા બાવરા બાવરા મહેમદાવાદ ૯૧-૯૨ 150
12 મેને.ટ્રસ્‍ટીશ્રી કલ્‍યાણમયી આશાપુરી એજયુ. ટ્રસ્‍ટ આમસરણ આર્દશ આશ્રમશાળા માકવા માંકવા મહેમદાવાદ ૯૯-૨૦૦૦ 150
વિચરતી-વિમુકત જાતિની આશ્રમશાળા
13 કુલ સચિવ ગુજરાત વિધ્‍યાપીઠ અમદાવાદ વિચ.વિમુ આશ્રમશાળા દેથલી દેથલી માતર ૭૯-૮૦ 180
14 કુલ સચિવ ગુજરાત વિધ્‍યાપીઠ અમદાવાદ વિચ.વિમુ આશ્રમશાળા ભલાડા ભલાડા માતર ૭૭-૭૮ 150
15 પ્રમુખશ્રી વાત્રકકાંઠા વિભાગ કે.મંડળ, મુ.અજમાવતકોટ, તા.કઠલાલ, જિ.ખેડા વેત્રવતી આશ્રમશાળા અજમાવતકોટ અજમાવત કોટ કઠલાલ ૯૦-૯૧ 150
કુલ 2280