Top
જિલ્‍લો : ભાવનગર
 
અ.નં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું નામ / સરનામું આશ્રમશાળાનું નામ સરનામું સ્‍થળ તાલુકો માન્‍યતા વર્ષ માન્ય સંખ્યા
  જિલ્‍લો : ભાવનગર          
1 શ્રી સચ્‍ચીદાનંદ વિદ્યાલય ટ્રસ્‍ટ મુ.વળાવડ તા.શિહોર શ્રી ગુરૂકુળ આશ્રમશાળા મુ.વળાવડ તા.શિહોર વળાવડ શિહોર ૯૭-૯૮ 150
2 શ્રી નજીવન વિનય મંદિર ટ્રસ્‍ટ મુ.ડુંગર,પુર તા.પાલીતાણા શ્રી બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા મું.ડુંગરપુર તા.પાલીતાણા ડુંગરપુર પાલીતાણા ૮૮-૮૯ 150
3 શ્રી વિનય વિહાર કેળવણીમંડળ ટ્રસ્‍ટ મુ.વાળુકડ તા.પાલીતાણા શ્રી નુતનભારતી આશ્રમશાળા મું.વાળુકડ તા.પાલીતાણા વાળુકડ પાલીતાણા ૯પ-૯૬ 150
4 ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્‍ટ મુ.લીંબડા -(હનુભાના) તા.ઉમરાળા સંતશ્રી નવજીવન આશ્રમ શાળા મુ.લીંબડા - હનુભાના તા.ઉમરાળા લીંમડા ઉમરાળા ૯૪-૯પ 150
5 શ્રી ગંગોત્રી સંસ્‍કારતીર્થ ટ્રસ્‍ટ મુ.માનપુર તા.ગારીયાધાર શ્રી વિનય મંદીર આશ્રમશાળા મુ.માનપુર તા.ગારીયાધાર માનપુર ગારીયાધાર ૮૦-૮૧ 150
6 શ્રી સાગરકાંઠા સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર ટ્રસ્‍ટ મુ.નેસવડ તા.મહુવા શ્રી બક્ષીપંચ આશ્રમશાળા મુ.માઢીયા તા.મહુવા માઢીયા મહુવા ૮૪-૮પ 150
કુલ 900