Top
આર્થિક ઉત્કર્ષબીસીકે-૩૯ : ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા અને અન્ય વ્યવસાયો હેઠળ તકનિકી અભ્યાસક્રમોના તાલીમાર્થીઓ માટે છાત્રાલય (વકિૅંગમેન હોસ્ટેલ)
આ યોજના હાલ અમલમાં નથી.માત્ર કર્મચારીનો ખર્ચ પડે છે.