Top
ક- શાખા (આયોજનને લગતી કામગીરી)
 • ઉચ્ચ કક્ષાની સમિતિઓ / રીજીયોનલ બેઠક
 • જિલ્‍લા કક્ષાની અમલીકરણ સમિતિઓ.
 • સહવર્તી મુલ્‍યાંકન
 • અનુ.જાતિ પેટા યોજનાઓના ત્રિમાસિક અહેવાલો
 • અનુસૂચિત જાતિઓ માટેની અનુ.જાતિ પેટા યોજનાઓમાં મોનીટરીંગને લગતી અનય બધી જ બાબતો.
 • અનુ. જાતિ માટેની પેટા યોજનાઓ, પંચવર્ષીય વાર્ષિ‍ક પ્‍લાન તૈયાર કરવા અંગેની કામગીરી.
 • ખાસ કેન્‍દ્રીય સહાય ને લગતી કામગીરી.
 • ૨૦ મુદ્દા કાર્યક્રમને લગતી કામગીરી
 • Scheduled Castes Sub plan 2008-2009 Download File
 • Scheduled Castes Sub plan 2009-2010 Download File
 • Scheduled Castes Sub plan 2010-2011 Download File