Top
પ્રસ્તાવના
 
ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગનું  મુખ્ય કાર્ય સમાજના પછાત વર્ગોના સશક્તિકરણ અને આર્થિક કલ્યાણ દ્વારા  વિકાસને કેન્દ્રમાં રાખી નીચે  જણાવેલ પછાત જાતિઓનાં કલ્યાણ માટેની યોજનાઓ અમલમાં મુકેલ છે.
  1. અનુસૂચિત જાતિઓ
  2. વિકસતી જાતિઓ
  3. સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગો
  4. અલ્પ સંખ્યક સમુદાયો
અનાથ, નિ:સહાય, ભિક્ષુક અને વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે પણ કલ્યાણકારી યોજનાઓ આ વિભાગ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.
 
આ વિભાગ દ્વારા અમલિત કલ્યાણકારી યોજનાઓનું બહોળા સ્વરૂપે નીચે મુજબ વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલ છે.
  1. શિક્ષણ
  2. આર્થિક ઉત્કર્ષ
  3. આરોગ્ય અને આવાસન
  4. અન્ય યોજનાઓ