Top
જિલ્લો : મહીસાગર
 
અનં  છાત્રાલયનું નામ  છાત્રાલયનું સ્થળ  તાલુકો  છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું સંસ્થાનું નામ સરનામું  કુમારકે કન્યા  માન્ય સંખ્યા 
સર્વોદય કુમાર છાત્રાલય બાલાશિનોર બાલાશિનોર રાજપુરદરવાજા મુ.તા.બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,શ્રી અંજુમનએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, વરધરી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૧૧૦
નવચેતન કુમાર છાત્રાલય બાલાશિનોર બાલાશિનોર રાજપુર દરવાજા મુ.તા.બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,શ્રી વરધરી વિભાગ લધુજ્ઞાતિ એજયુ. ટ્રસ્ટ,વરધરી તા.લુણાવાડા કુમાર ૧૦૦
આદર્શ કન્યા છાત્રાલય બાલાશિનોર બાલાશિનોર મુ.તા.બાલાશિનોર મંત્રીશ્રી,જયશ્રી લાલબાઈ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ,બોરીડુંગરી તા.બાલાશિનોર કન્યા ૭૦
સર્વોદય કન્યા છાત્રાલય બાલાશિનોર બાલાશિનોર મુ.તા. બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,અંજુમનએજયુકેશનટ્રસ્ટ, વરધરી, તા.લુણાવાડા કન્યા ૬૦
આદર્શ કુમાર છાત્રાલય બાલાશિનોર બાલાશિનોર ઠે.ખોડીયારનગર, મુ.તા.બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,શ્રી મહેરા(ભોઈ) પ્રગતિ મંડળ, ઠે.ખોડીયાર નગર, મુ.પો.તા.બાલાળસીનોર-૩૮૮૨૫૫, જિ.ખેડા કુમાર ૬૦
બક્ષીપંચ છાત્રાલય બાલાશિનોર બાલાશિનોર એમ્‍નડો સ્‍કુલ પાસે, બાલાસીનોર પ્રમુખશ્રી,શ્રી ગાયત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, ડભોડા(તારંગા), મુ.ડેભારી (સરદારપુરા), તા.વિરપુર કુમાર ૮૦
નચિકેતા કુમાર છાત્રાલય બાલાસીનોર બાલાસીનોર મુ.તા.બાલાસીનોર, જિ.મહિસાગર પ્રમુખશ્રી, વિરમગામ નળકાંઠા સર્વાંગી વિકાસ ટ્રસ્ટ, શાહપુર, તા. વિરમગામ જિ.અમદાવાદ કુમાર ૩૫
આઈશ્રી ખોડીયાર કુમાર છાત્રાલય સલીયાવાડી બાલાશિનોર પ્રાથ.શાળા પાછળ, સલીયાવાડી તા.બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,શ્રી સલિયાવાડી કેળવણી મંડળ, સલિયાવાડી કુમાર ૨૫
આદર્શ કુમાર છાત્રાલય ગુંથલી બાલાશિનોર હાઈસ્કુલ કમ્પાઉન્ડ ,ગુંથલી તા.બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,શ્રી શારદા કેળવણી મંડળ, ગુંથલી, તા.બાલાશિનોર કુમાર ૩૦
૧૦ જયમાતાજી કુમાર છાત્રાલય જોરાપુરા બાલાશિનોર સરસ્‍વતી હાઇસકુલના કમ્‍પાઉન્‍ડમા, જોરાપુરા, તા..બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી, જયમાતાજી એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, સરોડા, તા.બાલાશિનોર કુમાર ૮૫
૧૧ આદર્શ કુમાર છાત્રાલય, ગજેસિંહના મુવાડા બાલાશિનોર ગજેસિંહના મુવાડા તા.બાલાશિનોર પ્રમુખશ્રી,અંબિકા કેળવણી મંડળ, પાંડવા, તા.બાલાશિનોર કુમાર ૨૯
૧૨ પ્રતા૫ કુમાર છાત્રાલય ધોળબાઈના મુવાડા બાલાશિનોર ધોળબાઈના મુવાડા તા.બાલાશિનોર મેને.ટ્રસ્ટીશ્રી,શ્રી ગાયત્રીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, માલઈટાડી, તા.ક૫ડવંજ કુમાર ૯૬
૧૩ શ્રી ગ્રામ લક્ષ્‍મી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય,
ધોળબાઈના મુવાડા બાલાશિનોર મુ.ઘોળબાઇના મુવાડા, તા.બાલાસીનોર, જિ.મહિસાગર મેનેજીંગ ટ્રસ્‍ટીશ્રી,
શ્રી ગાયત્રી એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ,
મુ.માલઇટાડી તા.કપડવંજ જિ.ખેડા
કન્‍યા ૨૮
૧૪ ગુરુકુળ કુમાર છાત્રાલય વિરપુર વિરપુર વિરપુર જીઇબી ઓફીસ પાસે, તીલક ચોક મેને.ટ્રસ્ટીશ્રી,આશાપુરીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, તાજેરી,પો.પાંડવા, તા.બાલાશિનોર કુમાર ૧૦૨
૧૫ શ્રીમતી લીલાબેન અંકોલીયા, મહિલા ઉત્કર્ષ છાત્રાલય વિરપુર વિરપુર જી.ઇ.બી. પાસે, સરાડીયા રોડ, વિરપુર શ્રી વિરપુર મહિલા ઉત્કર્ષ મંડળ, મુ.તા.વિરપુર કન્યા ૪૫
૧૬ આશારામ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય વિરપુર વિરપુર શ્રીમાળી દિપકભાઇ રસીકભાઇના મકાનમાં, મામલતદાર કચેરી પાસે, મુ.તા.વિરપુર મેને.ટ્રસ્ટીશ્રી,શ્રી આશારામએજયુકેશનટ્રસ્ટ, દોલતપોરડા તા.બાલાશિનોર કુમાર ૫૬
૧૭ જલારામ કુમાર છાત્રાલય વિરપુર વિરપુર કુંભરવાડી, તા.વિરપુર જલારામ કેળવણી મંડળ, વડોલ, તા.ક૫ડવંજ,જિ.ખેડા કુમાર ૩૫
૧૮ ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર કુમાર છાત્રાલય ખેરોલી વિરપુર ચોકમા રોડ ઉપર, ખેરોલી તા.વિરપુર પ્રમુખશ્રી, ખેરોલી કેળવણી મંડળ, ખેરોલી, તા.વીરપુર કુમાર ૬૨
૧૯ વનવિહાર કુમાર છાત્રાલય ધોરાવાડા- રાજેણા વિરપુર ધોરાવાડા- રાજેણા તા.વિરપુર પ્રમુખશ્રી,આદર્શ કેળવણી મંડળ ધોરાવાડા-રાજેણા તા.વીરપુર કુમાર ૬૯
૨૦ જયદી૫સિંહ કુમાર છાત્રાલય મોતીપુરા- ભાટપુર વિરપુર મોતીપુરા- ભાટપુર તા.વિરપુર પ્રમુખશ્રી,શ્રી ગાયત્રી કેળવણી મંડળ, મોતીપુરા-ભાટપુર, તા.વીરપુર કુમાર ૮૫
૨૧ મહાત્મા ગાંધીજી કુમાર છાત્રાલય ડેભારી વિરપુર સરદારપુરા-ડેભારી તા.વિરપુર પ્રમુખશ્રી,ગાયત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ,ડેભારી, તા.વીરપુર કુમાર ૬૬
૨૨ બાલકૃષ્ણ કુમાર છાત્રાલય સરાડીયા વિરપુર સરાડીયા તા.વિરપુર મંત્રીશ્રી,સરાડીયા ગ્રુ૫ગ્રામ વિકાસ કેળવણી મંડળ, સરાડીયા તા.વિરપુર કુમાર ૫૮
૨૩ શ્રી રામ કુમાર છાત્રાલય ખાંટા વિરપુર ખાંટા તા.વિરપુર પ્રમુખશ્રી,શ્રી અમરદી૫ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, ડેભારી,તા.વીરપુર કુમાર ૩૫
૨૪ શ્રી ધૃવલ કુમાર છાત્રાલય
રસુલપુર વિરપુર મુ.રસુલપુર, તા.વિરપુર,
મંત્રીશ્રી,શ્રી સર્વોદય કેળવણી મંડળ, મુ.પો.કોયલા, તા.વીરપુર કુમાર ૬૦
૨૫ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય લુણાવાડા લુણાવાડા મુ.પો.તા.લુણાવાડા નવાગામ ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, નવાગામ, તા.લુણાવાડા કુમાર ૫૫
૨૬ માતૃછાયા કુમાર છાત્રાલય ખેમપુર લુણાવાડા મુ.ખેમપુર, તા.લુણાવાડા કરૂણા નીકેતન એજયુકેશન સોસાયટી, ખેમપુર, તા.લુણાવાડા કુમાર ૧૦૨
૨૭ સ્નેહધારા કન્યા છાત્રાલય ખેમપુર લુણાવાડા મુ.ખેમપુર, તા.લુણાવાડા કરૂણા નીકેતન એજયુકેશન સોસાયટી, ખેમપુર, તા.લુણાવાડા કન્યા ૩૫
૨૮ પૂ.ઠકકરબાપા કુમાર છાત્રાલય રાઘવના મુવાડા લુણાવાડા મુ.રાઘવના મુવાડા, તા.લુણાવાડા રઘુયુવક મંડળ, રાઘવના મુવાડા, તા.લુણાવાડા કુમાર ૯૦
૨૯ આશાપુરી કુમાર છાત્રાલય જામા ૫ગીના મુવાડા લુણાવાડા મુ.જામા૫ગીના મુવાડા, તા.લુણાવાડા જન કલ્યાણ કેળવણી મંડળ, આંબલીયાત તા.સંતરામપુર કુમાર ૨૦
૩૦ શ્રેયસ કુમાર છાત્રાલય. લાડવેલ લુણાવાડા મુ.લાડવેલ, તા.લુણાવાડા શ્રેયસ એજયુકેશનટ્રસ્ટ, કોઠંબા, મુ.કોઠંબા, તા.લુણાવાડા કુમાર ૩૮
૩૧ ગાયત્રી દેવી કુમાર છાત્રાલય હરદાસપુર લુણાવાડા મુ.હરદાસપુરા, તા.લુણાવાડા જય ખોડીયાર યુવક મંડળ, ઉંટડી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૪૦
૩૨ સર્વોદય કુમાર છાત્રાલય લકડીપોયડા લુણાવાડા મુ.લકડીપોયડા, તા.લુણાવાડા નવરત્ન ગ્રામ વિકાસ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મુ.લકડીપોયડા, તા.લુણાવાડા કુમાર ૯૮
૩૩ સર્વોદય કન્યા છાત્રાલય લકડીપોયડા લુણાવાડા મુ.લકડીપોયડા, તા.લુણાવાડા નવરત્ન ગ્રામ વિકાસ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મુ.લકડીપોયડા, તા.લુણાવાડા કન્યા ૭૮
૩૪ વિજય કુમાર છાત્રાલય કસલાલ લુણાવાડા મુ.કસલાલ, તા.લુણાવાડા શ્રી શિવશકિત કેળવણી મંડળ કસલાલ, તા.લુણાવાડા કુમાર ૨૦
૩૫ શ્રી એમ.એચ.જોષી કુમાર છાત્રાલય નવાગામ લુણાવાડા મુ.નવાગામ , તા.લુણાવાડા નવાગામ ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, નવાગામ, તા.લુણાવાડા કુમાર ૭૭
૩૬ જય જલારામ કુમાર છાત્રાલય સરોલી લુણાવાડા મુ.સરોલી, તા.લુણાવાડા શ્રી ભાથીજી મહરાજ કેળવણી મંડળ, મુ.સરોલી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૨૦
૩૭ જગદંબા કુમાર છાત્રાલય શીંગનલી લુણાવાડા મુ.શીંગનલી, તા.લુણાવાડા પંચમહાલ જીલ્લા બક્ષી વિકાસ મંડળ, મુ.છ.બા. મુવાડા,તા.લુણાવાડા કુમાર ૨૦
૩૮ ૫રિમલ કુમાર છાત્રાલય હાથીવન લુણાવાડા મુ.હાથીવન, તા.લુણાવાડા શ્રેયસ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, કોઠંબા, મુ.કોઠંબા, તા.લુણાવાડા કુમાર ૪૯
૩૯ સર્વોદય કુમાર છાત્રાલય વરધરી લુણાવાડા મુ. વરધરી, તા.લુણાવાડા પંચમહાલ જીલ્લા મહિલા વિકાસ સંઘ, ગોધરા. કુમાર ૯૦
૪૦ સર્વોદય કુમાર છાત્રાલય કડાછલા લુણાવાડા મુ.કડાછલા તા.લુણાવાડા નવરત્ન ગ્રામ વિકાસ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મુ.લકડીપોયડા, તા.લુણાવાડા કુમાર ૪૭
૪૧ રણજીત કુમાર છાત્રાલય દલવાઈ સાવલી લુણાવાડા મુ.દલવાઈ સાવલી, તા.લુણાવાડા સર્વોદય કેળવણી મંડળ,મુ.દલવાઈ સાવલી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૬૦
૪૨ શિવશકિત કુમાર છાત્રાલય વખતપુર લુણાવાડા શિવશકિત કુમાર છાત્રાલય, મુ.વખતપુર, તા.લુણાવાડા હરિઓમ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ, મુ.વખતપુર, તા.લુણાવાડા કુમાર ૯૭
૪૩ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય રાબડીયા લુણાવાડા નવા રાબડીયા, તા.લુણાવાડા જય સંતોષીમાં પ્રગતિ ટ્રસ્ટ, થાણાસાવલી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૩૦
૪૪ જયઅંબે કુમાર છાત્રાલય કોઠંબા લુણાવાડા મુ.કોઠંબા, તા.લુણાવાડા વણકર પ્રગતિ મંડળ, મુ.ખારોલ, તા.લુણાવાડા કુમાર ૪૬
૪૫ પ્રગતિ કુમાર છાત્રાલય ચાંપેલી લુણાવાડા મુ.ચાંપેલી, તા.લુણાવાડા. શ્રી મહિસાગર કેળવણી મંડળ, ચાંપેલી, મુ.ચાંપેલી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૭૨
૪૬ એકલવ્ય કુમાર છાત્રાલય ઉંટડી લુણાવાડા ઉટડી તા.લુણાવાડા જિ.પંચમહાલ શિવશકિત એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ઉંટડી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૮૦
૪૭ શ્રી રામલખન કુમાર છાત્રાલય

ઉંદરા લુણાવાડા મુ.ઉંદરા, તા.લુણાવાડા,
જિ.પંચમહાલ
મંત્રીશ્રી, શ્રી માતૃભૂમિ સેવા પ્રતિષ્‍ઠાન, મુ.પો.મોટીસરસણ, તા.સંતરામપુર કુમાર ૭૭
૪૮ કુમાર છાત્રાલય નપાણીયા લુણાવાડા મુ.નપાણીયા (હાડોડ) તા.લુણાવાડા. નવજીવન યુવક મંડળ, મુ.કેવડીયા, તા.ગોધરા, જી.પંચમહાલ કુમાર ૨૦
૪૯ નવજીવન કુમાર છાત્રાલય ખાનપુર ખાનપુર મુ.તા.ખાનપુર પ્રગતિ યુવક મંડળ, મુ.રહેમાન, તા.ખાનપુર કુમાર ૫૧
૫૦ આદર્શ કુમાર છાત્રાલય બામરોડા ખાનપુર મુ.બામરોડા, તા.ખાનપુર શ્રી સંદેવશી ટ્રસ્ટ, મુ.થાણાસાવલી, તા.લુણાવાડા કુમાર ૪૬
૫૧ કેશરી નંદન કુમાર છાત્રાલય વડાગામ ખાનપુર મુ.વડાગામ, તા.ખાનપુર ભારતીય જન સેવા સંસ્થાન, મોટી સરસણ તા.સંતરામપુર જિ.મહીસાગર કુમાર ૧૨૨
૫૨ આદર્શ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય છા૫રી બેવડલી ખાનપુર મુ.છા૫રી બેડવલ્લી, તા.ખાનપુર આદર્શ કેળવણી મંડળ, છા૫રી બેડવલ્લી, તા.ખાનપુર કુમાર ૫૭
૫૩ સરસ્વતી કુમાર છાત્રાલય ભેડીયા ખાનપુર મુ.ભેડીયા, તા.ખાનપુર આદર્શએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ભેડીયા, તા.ખાનપુર કુમાર ૬૨
૫૪ પંચવટી કુમાર છાત્રાલય ખુટેલાવ ખાનપુર મુ.ખુટેલાવ, તા.ખાનપુર આદર્શ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, ભેડીયા, તા.ખાનપુર, જિ.પંચમહાલ. કુમાર ૮૭
૫૫ નવજીવન કુમાર છાત્રાલય ચણાશેરો ખાનપુર મુ.ચણાશેરો, તા.ખાનપુર પ્રગતિ યુવક મંડળ રહેમાન, તા.ખાનપુર કુમાર ૫૦
૫૬ ત૫સ્વી કુમાર છાત્રાલય ગાંગટા ખાનપુર મુ.ગાંગટા, તા.ખાનપુર, જિ.મહિસાગર નિર્માણ મહીલા ટ્રસ્ટ, વીરાના મુવાડા, તા.લુણાવાડા જિ.મહીસાગર કુમાર ૮૫
૫૭ એમ.એમ.જોષી કુમાર છાત્રાલય મોવાસા સંતરામપુર મોવાસા, તા.સંતરામપુર. નવાગામ ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, નવાગામ, મુ.તા.લુણાવાડા કુમાર ૭૫
૫૮ મુકત જીવન કુમાર છાત્રાલય નાનીસરસણ સંતરામપુર નાની સરસણ, તા.સંતરામપુર આચાર્યશ્રી, મુકત જીવનદાસજી વિદ્યા મંડળ, નાની સરસણ, તા.સંતરામપુર કુમાર ૨૦
૫૯ આદર્શ કુમાર છાત્રાલય કાળીબેલ સંતરામપુર મુ.કાળીબેલ, તા.સંતરામપુર આદર્શ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, કાળીબેલ, મુ.કાળીબેલ, તા.સંતરામપુર કુમાર ૨૯
૬૦ બજરંગકૃપા કુમાર છાત્રાલય મોટીસરસણ સંતરામપુર મુ.તા. લુણાવાડા સ્વામી વિવેકાનંદ સેવા સમિતિ ટ્રસ્ટ, મોટીસરસણ, તા.સતરામપુર કુમાર ૧૨૮
૬૧ તખુબા બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય નરસિંગપુર સંતરામપુર સંતરામપુર, નરસીંગપુર, નાળ ફળિયા, નવાઘરા, તા.સંતરામપુર, જિ.મહિસાગર-૩૮૯૨૬૦ મંત્રીશ્રી,શ્રી અંમોરા ગ્રામ્ય કેળવણી મંડળ, મુ.પાંચથડી, તા.ઘોઘંબા, જિ.પંચમહાલ C/o:સંતરામપુર, નરસીંગપુર, નાળ ફળિયા, નવાઘરા, તા.સંતરામપુર, જિ.મહિસાગર-૩૮૯૨૬૦ કન્યા ૬૫
૬૨ મહાત્મા ગાંધી કુમાર છાત્રાલય દધાલીયા કડાણા દધાલીયા, તા.કડાણા. પંચમહાલ ૫.વ. ઉત્તેજન સેવા મંડળ, નાના ધરોળા, મુ.નાના ધરોળા, તા.કડાણા કુમાર ૨૦
              ૩૭૩૯