Top
જિલ્લો : વલસાડ
 
અનં  છાત્રાલયનું નામ  છાત્રાલયનું સ્થળ  તાલુકો  છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું સંસ્થાનું નામ સરનામું  કુમારકે કન્યા  માન્ય સંખ્યા 
સર્વોદય કુમાર છાત્રાલય તિથલ રોડ (વલસાડ) વલસાડ મુ.વલસાડ ,તિથલરોડ તા.જિ.વલસાડ શ્રમજીવી સંસ્કાર મંડળ વલસાડ કુમાર ૩૧
              ૩૧