Top
જિલ્લો : દાહોદ
 
અનં  છાત્રાલયનું નામ  છાત્રાલયનું સ્થળ  તાલુકો  છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું સંસ્થાનું નામ સરનામું  કુમારકે કન્યા  માન્ય સંખ્યા 
શ્રી નરેન્દ્ર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય લીમખેડા લીમખેડા મુ. તા. લીમખેડા શ્રી જય હનુમાનદળ ગુજરાત ખેડૂત વિકાસ મંડળ, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૭૫
શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય કેશરપુર લીમખેડા મુ. કેશરપુર, તા.લીમખેડા શ્રી ગુજરાત રાજય રામ વનવાસી સેવા યુવક મંડળ, મુ.દાસા, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ કન્યા ૨૦
શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય કેશરપુર લીમખેડા મુ. કેશરપુર, તા.લીમખડા શ્રી ગુજરાત રાજય રામ વનવાસી સેવા યુવક મંડળ, મુ. દાસા, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૨૦
શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય, પાલ્લી લીમખેડા મુ.પાલ્લી, તા. લીમખેડા શ્રી ગુજરાત રાજય રામ વનવાસી સેવા યુવક મંડળ, મુ. દાસા, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ કન્યા ૨૦
શ્રી સરસ્વતી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય પાલ્લી લીમખેડા મુ. પાલ્લી, તા.લીમખેડા શ્રી ધરતી માનવ સેવા ટ્રસ્ટ, મુ.તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૩૦
શ્રી જય લક્ષ્‍મી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય (ધો.૧૧-૧ર) પાલ્લી લીમખેડા મુ. પાલ્લી, તા.લીમખેડા શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા જય કિસાન ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ મું. દેગાવાડા, તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ કન્યા ૧૨૩
શ્રી રામસમર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય કાળીયારાઈ લીમખેડા મુ. કાળીયારાઈ તા. લીમખેડા શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા ખેડૂત કેળવણી મંડળ, મુ.તા.લીમખડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૩૫
નવયુગ નિર્માણ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય ઢઢેલા લીમખેડા મુ. ઢઢેલા, તા.લીમખેડા શ્રી ઢઢેલા કેળવણી મંડળ, ઢઢેલા, તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૩૮
બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય મછેલાઈ લીમખેડા મુ. મછેલાઈ, તા.લીમખેડા શ્રી સરસ્વતી કેળવણી મંડળ, મુ.મોટી બાંડીબાર તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૨૦
૧૦ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય માન્લીં લીમખેડા મુ. માન્લી, તા.લીમખેડા શ્રી ગ્રામ્ય વિકાસ યુવક મંડળ, માન્લી, તા.લીમખેડા જિ.દાહોદ કુમાર ૪૦
૧૧ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય બાંડીબાર લીમખેડા મુ. બાંડીબાર, તા.લીમખેડા શ્રી જ્ઞાન પિપાસુ કેળવણી મંડળ, મુ. કારઠ, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કુમાર ૨૩
૧૨ શ્રી સરસ્વતી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય મેથાણ લીમખેડા મુ. મેથાણ, તા.લીમખેડા શ્રી ગોપાલ પ્રગતિ મંડળ, મુ. છા૫રવડ, તા.લીમખેડા જિ. દાહોદ કન્યા ૮૩
૧૩ શ્રી કમલેશ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય મેથાણ લીમખેડા મુ.મેથાણ, તા.લીમખેડા શ્રી પ્રગતિ યુવક ટ્ર્સ્ટ, મુ.મોરા, તા.મોરવા, જિ.દાહોદ કુમાર ૬૪
૧૪ શ્રી શિખા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય પાણીયા લીમખેડા મુ. પાણીયા, તા. લીમખેડા શ્રી આદિવાસી તાલુકા યુવક મડળ, મુ.તા.દે.બારીયા જિ. દાહોદ કુમાર ૫૫
૧૫ પ્રવિણ કુમાર છાત્રાલય ખીરખાઈ લીમખેડા મુ. ખીરખાઈ, તા.લીમખેડા ધરતી માનવ સેવા ટ્રસ્ટ મુ.તા. લીમખેડા જિ.દાહોદ કુમાર ૨૦
૧૬ વનરાજ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય ઢબુકા (જામદરા) લીમખેડા મુ. ઢબુકા (જામદરા) તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ મંત્રીશ્રી,શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા જયકિશાન ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, મુ.દેગાવાડા પો.પાણીયા તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ. કુમાર ૮૦
૧૭ પાર્થ કુમાર છાત્રાલય દેગાવાડા લીમખેડા મુ.દેગાવાડા, તા.લીમખેડા નિમિત સેવા ટ્રસ્ટ, તલોદ કોલેજ રોડ, તલોદ, જિ.સાબરકાંઠા કુમાર ૧૩૩
૧૮ શ્રી વનવાસી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા મુ. તા. દેવગઢબારીયા શ્રી વિકાસ પ્રગતિ મંડળ, મુ.તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ, ઠે. કસ્બા મસ્જીદ પાસે કુમાર ૩૨
૧૯ શ્રી ભાવેશ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા નૂતન ગર્લ્‍સ હાઇસ્‍કુલની બાજુમાં, મુ.તા.દેવગઢ બારીયા શ્રી જય સંતોષીમાં કેળવણી મંડળ, મુ.તા.દે.બારીયા જિ. દાહોદ, ઠે. સંચાગલી કુમાર ૯૬
૨૦ સ્‍વાગત બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય, દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા મુ.તા.દેવગઢબારીયા, જિ.દાહોદ પ્રમુખશ્રી, અખિલ રૂરલ એકટીવીટી ડેવલપમેન્ટ ફાન્ડેશન સ્‍વાગત બંગલો મુ.તા.દેવગઢ બારીયા જિ.દાહોદ- ૩૮૯૩૮૦ કુમાર ૩૬
૨૧ શ્રી શિશુ શિલ્‍પન બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા મુ. તા. દેવગઢબારીયા શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કન્યા ૯૦
૨૨ અર્ધનામ સાહેબ કુમાર છાત્રાલય (ધો.૧૧-૧ર) દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા મુ. તા. દેવગઢબારીયા શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કુમાર ૧૦૧
૨૩ બક્ષીપંચ કન્‍યા છાત્રાલય દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા મુ. તા. દેવગઢબારીયા શ્રી અખિલ એજયુકેશન એકેડમી, મુ.મોરવા હડફ, તા.મોરવા હડફ, જી.પંચમહાલ કન્યા ૨૦
૨૪ સિઘ્ધેશ્વરી કુમાર છાત્રાલય દેવગઢ બારીયા દેવગઢ બારીયા મુ. તા. દેવગઢબારીયા મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી, શ્રી સિઘ્ધેશ્વરી મહિલા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, પ્લોટ નં.૮૧૭, સેકટર-૮, ગાંધીનગર કુમાર ૨૦
૨૫ શ્રી ગાયત્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય સાગટાળા દેવગઢ બારીયા મુ. સાગટાળા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી વન્ય ભારતી મુ. સાગટાળા, તા.દે.બારીયા,   જિ. દાહોદ કન્યા ૪૩
૨૬ શ્રી સરસ્વતી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય  (ધો.૧૧-૧ર) સાગટાળા દેવગઢ બારીયા મુ. સાગટાળા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી સાગટાળા વિભાગ સધન ક્ષેત્ર યોજના, મુ.સાગટાળા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કન્યા ૨૭
૨૭ શ્રી નવચેતન બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય દુધિયા દેવગઢ બારીયા મુ. દુધિયા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી નવચેતન યુવક મંડળ, મુ. દુધિયા, તા.દે.બારીયા જિ. દાહોદ, ઠે. વવડી શેરી કન્યા ૩૨
૨૮ શ્રી જનતા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય દુધિયા દેવગઢ બારીયા મુ. દુધિયા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી વન્ય ભારતી મુ. સાગટાળા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કુમાર ૪૦
૨૯ શ્રી સરદાર ૫ટેલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય કાળી ડુંગરી દેવગઢ બારીયા મુ.કાળીડુંગરી તા.દેવગઢબારીયા શ્રી રિંછવાણી વિભાગ શિક્ષક પ્રચારક મંડળ, મુ.તા.દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કુમાર ૨૫
૩૦ શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય કાલીયાકોટા દેવગઢ બારીયા મુ. કાલીયાકોટા તા.દેવગઢબારીયા શ્રી ગુજરાત આદિવાસી વિકાસ ૫રિષદ, ડો.આંબેડકર રોડ, ટ્રાયબલ સબ પ્લાન પાસે, મુ.તા.જિ.દાહોદ, કુમાર ૨૦
૩૧ શ્રી સરદાર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય સાતકુંડા દેવગઢ બારીયા મુ. સાતકુંડા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી નવચેતન કેળવણી મંડળ (કાંટુ) મુ.સાતકુંડા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કુમાર ૧૫૩
૩૨ શ્રી એમ.ડી. બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય સાતકુંડા દેવગઢ બારીયા મુ. સાતકુંડા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી નવચેતન કેળવણી મંડળ (કાંટુ) મુ.સાતકુંડા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કન્યા ૧૦૯
૩૩ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય સાતકુંડા દેવગઢ બારીયા મુ. સાતકુંડા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી નવચેતન કેળવણી મંડળ (કાંટુ) મુ.સાતકુંડા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કુમાર ૬૦
૩૪ શ્રી ગાંધી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય નગવાવ દેવગઢ બારીયા મુ. નગવાવ, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા ખેડૂત કેળવણી મંડળ, ઠે.હરિકૃપા સદન,ઝાલોદ રોડ  મુ.તા.લીમખડા, કુમાર ૩૦
૩૫ શ્રી શબરી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય સેવનીયા દેવગઢ બારીયા મુ. સેવનીયા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા ખેડૂત કેળવણી મંડળ, ઠે.હરિકૃપા સદન,ઝાલોદ રોડ  મુ.તા.લીમખડા, કન્યા ૪૫
૩૬ શ્રી જય જલારામ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય ચેનપુર દેવગઢ બારીયા મુ. ચેનપુર તા.દેવગઢબારીયા શ્રી આદીવાસી કેળવણી મંડળ, મુ. ચેનપુર, તા.દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કુમાર ૨૫
૩૭ શ્રી સરસ્વતી કન્યા છાત્રાલય નાડાતોડ દેવગઢ બારીયા મુ. નાડાતોડ, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી લોક ભારતી કેળવણી મંડળ, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ કન્યા ૪૬
૩૮ શ્રી જય જલારામ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય બૈણા દેવગઢ બારીયા મુ. બૈણા, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી બૈણા વિભાગ યુવક મંડળ, મુ. બૈણા, તા.દે.બારીયા, જિ. દાહોદ કુમાર ૨૬
૩૯ જય હનુમાનજી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય મોટીખજુરી દેવગઢ બારીયા મોટીખજુરી, તા.દેવગઢબારીયા પ્રમુખશ્રી,શ્રી આદિવાસી પ્રગતિ કેળવણી મંડળ મુ.મોટીખજુરી,તા.દેવગઢ બારીયા, જિ.દાહોદ કુમાર ૬૨
૪૦ શ્રી એન.સી. દલાલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય મોટી ઝરી દેવગઢ બારીયા મુ. મોટીઝરી, તા.દેવગઢબારીયા શ્રી સરસ્વતી કેળવણી મંડળ, મુ.તા. દે.બારીયા જિ.દાહોદ કુમાર ૫૪
૪૧ જલારામ કુમાર છાત્રાલય તોયણી દેવગઢ બારીયા મુ.તોયણી, તા.દેવગઢ બારીયા, જિ.દાહોદ નિયામકશ્રી,શ્રી જલારામ કેળવણી મંડળ, ૫રસાંતજ, તા.જિ.ખેડા કુમાર ૮૦
૪૨ શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય વેડ ધાનપુર મુ. વેડ, તા. ધાનપુર શ્રી કંજેટા વિભાગ યુવક મંડળ, મુ. કંજેટા તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ કન્યા ૩૨
૪૩ શ્રી નવસર્જન બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય વેડ ધાનપુર મુ.વેડ, તા. ધાનપુર શ્રી કંજેટા વિભાગ યુવક મંડળ, મુ. કંજેટા તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ કુમાર ૯૩
૪૪ બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય,            (ધો.૧૧-૧ર) પીપેરો ધાનપુર પીપેરો તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ મંત્રીશ્રી,શ્રી પીપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ, મુ.પીપેરો, તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ કન્યા ૩૦
૪૫ શ્રી ઈન્દિરા બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય પિપેરો ધાનપુર મુ. પિપેરો, તા. ધાનપુર શ્રી પિપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિપેરો, તા. ધાનપુર, જિ.દાહોદ કન્યા ૫૦
૪૬ શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય પિપેરો ધાનપુર મુ. પિપેરો, તા. ધાનપુર શ્રી પિપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિપેરો, તા. ધાનપુર, જિ.દાહોદ કુમાર ૩૬
૪૭ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય           (કોલેજ કક્ષા) પીપેરો ધાનપુર મુ.પીપેરો તા. ધાનપુર શ્રી પીપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ પીપેરો તા. ધાનપુર જિ. દાહોદ કુમાર ૨૦
૪૮ શ્રી ચારભુજા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય નાકટી ધાનપુર મુ. નાકટી, તા.લીમખેડા શ્રી મહેશ્વરીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મુ.તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ કુમાર ૬૦
૪૯ નીલકંઠ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય બલૈયા (ભાટમુવાડી) ફતેપુરા બલૈયા તા.ફતેપુરા, જિ.દાહોદ મંત્રીશ્રી,શ્રી જય જલારામ કેળવણી મંડળ, સુખસર મુ.સુખસર તા.ફતેપુરા, જિ.દાહોદ. કુમાર ૨૦
૫૦ શ્રી સરદાર ૫ટેલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય લીમડી (ટાંડી) ઝાલોદ મુ. લીમડી, તા. ઝાલોદ શ્રી આદિજાતિ વિકાસ મંડળ, પાવડી મુ.પાવડી, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કુમાર ૨૦
૫૧ શ્રી જય સંતોષીમાં બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય, (ધો.૧૧-૧ર) લીમડી ઝાલોદ મુ. લીમડી, તા. ઝાલોદ શ્રી પંચભારતી મહિલા વિકાસ મંડળ, મુ.પાવડી, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કન્યા ૨૦
૫૨ એમ.જી.માળી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય લીલવાદેવા ઝાલોદ લીલવાદેવા તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, દાહોદ ર૩/બી શકિતનગર સોસાયટી મંડાવરોડ, દાહોદ. કુમાર ૪૫
૫૩ શ્રી મોરારીબાપુ કુમાર છાત્રાલય સંજેલી સંજેલી મુ.તા.સંજેલી, જિ.દાહોદ પ્રમુખશ્રી, અખિલ એજયુકેશન એકેડમી, મુ.પો.તા.મોરવા હડફ, જિ.પંચમહાલ કુમાર ૨૦
૫૪ શ્રી અમીધારા બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય પીછોડા સંજેલી મુ. પિછોડા, તા. ઝાલોદ શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા. ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કન્યા ૧૨૨
૫૫ શ્રી બાબાદેવ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય પીછોડા સંજેલી મુ. પિછોડા, તા. ઝાલોદ શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા. ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કુમાર ૧૩૮
૫૬ શ્રી શિતલ કન્યા છાત્રાલય,(ધો.૧૧-૧ર) પીછોડા સંજેલી મુ. પિછોડા, તા. ઝાલોદ શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા. ઝાલોદ, જિ.દાહોદ કન્યા ૭૯
૫૭ શ્રી ગોપાલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય ચમારીયા સંજેલી મુ.ચમારીયા, તા.ઝાલોદ શ્રી ગોપાલ પ્રગતિ મંડળ, મુ. છા૫રવડ, તા.લીમખેડા જિ. દાહોદ કુમાર ૭૫
૩૦૧૧