Top
જિલ્લો : જામનગર
 
અનં  છાત્રાલયનું નામ  છાત્રાલયનું સ્થળ  તાલુકો  છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું સંસ્થાનું નામ સરનામું  કુમારકે કન્યા  માન્ય સંખ્યા 
શ્રી પરિશ્રમ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય જામનગર-યાદવનગર જામનગર વુલનમીલ પાછળ, યાદવનગર, આહિર સમાજની બાજુમાં, ખીમાભાઈ ઢોલવાળાના મકાનમાં, જામનગર શ્રી સરસ્વતીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ મું.ભાડથર તા.ખંભાળીયા, જિ.જામનગર
કુમાર ૧૦૦
શ્રી રાજકુમાર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય જામનગર જામનગર સમર્પણ હોસ્‍પિટલ પાછળ, જામનગર શ્રી ઘ્વારકેશ એજયુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ બાલમુકુદનગર, જામનનગર કુમાર ૧૫૯
શ્રી સાર્વજનિક કુમાર છાત્રાલય જામનગર જામનગર પંડિત નહેરૂ માર્ગ, અંબર ટોકીઝ સામે, જામનગર શ્રી આહિર વિદ્યાર્થી ભવન જામનગર કુમાર ૧૦૮
બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય જામનગર જામનગર મુ.તા.જિ.જામનગર માધવ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ, મુ.જામનગર, તા.જામનગર, જિ.જામનગર કુમાર ૨૦
શ્રી સિઘ્ધાર્થ કુમાર છાત્રાલય લાખાબાવળ જામનગર મુ. લાખાબાવળ, તા.જામનગર શ્રી માનવ કલ્યાણ સંઘ વર્ધમાન માર્કેટ,
દિગ્વીજય પ્લોટ, જામનગર
કુમાર ૪૦
શ્રી નવસર્જન કુમાર છાત્રાલય રાવલસર જામનગર મું. રાવલસર તા.જામનગર શ્રી ચંદરીયા ચેરીટેબલ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, મુ.રાવલસર, પો.આમરા, તા.જિ.જામનગર કુમાર ૫૫
શ્રી નવસર્જન કુમાર છાત્રાલય નાધુના જામનગર મું. નાધુના, તા.જામનગર શ્રી ચંદરીયા ચેરીટેબલ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, મુ.નાધુના, તા.જામનગર કુમાર ૪૬
શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય નવાગામ ઘેડ જામનગર ગાયત્રી ચોક, નવાગામ ધેડ તા. જામનગર શ્રી જામનગર જીલ્લા ભરવાડ સમાજ, ગાયત્રી ચોક, નવાગામ ઘેડ તા. જામનગર કુમાર ૯૭
ભરવાડ સમાજ કન્‍યા છાત્રાલય નાઘેડી જામનગર મુ.નાઘેડી, તા.જિ.જામનગર મેનેજીંગ ટ્રસ્‍ટીશ્રી,
મહંતશ્રી શીવપુરીજી મહારાજ મેમોરીયલ એજયુકેશન એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ,
મુ.નાઘેડી, અવધનગરી, તા.જિ.જામનગર
કન્‍યા ૨૦
૧૦ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય નાનાથાવરીયા જામનગર મુ.નાનાથાવરીયા,તા.જિ.જામનગર પ્રમુખશ્રી,
શ્રી નાના થાવરિયા એજયુકેશન એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, મુ.નાના થાવરિયા, પો.મોડપર(મતવા), તા.જિ.જામનગર-૩૬૧૦૧૩
કુમાર ૨૦
૧૧ શ્રી નુરી કુમાર છાત્રાલય ઘ્રોલ ઘ્રોલ રાજકોટ હાઇવે રોડ, મુ.તા.ઘ્રોલ અમીને શરીઅત એજયુકેશન. ટ્રસ્ટ, મુ.તા.ઘ્રોલ, જિ.જામનગર કુમાર ૧૧૧
૧૨ શ્રી આહીર બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય, ઘ્રોલ ઘ્રોલ મુ.તા.ધ્રોલ, જિ.જામનગર. પ્રમુખશ્રી,
માતૃશ્રી, રામબાઇમાં આહીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, રાજકોટ રોડ, મુ.તા.ધ્રોલ, જિ.જામનગર
કન્‍યા ૨૭
૧૩ શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય મોટાવડીયા જામજોધપુર મુ.મોટાવડીયા તા.જામજોધપુર શ્રી સર્વોદય સંસ્કાર કેન્ફ ભવનાથ મુ.મોટાવડીયા તા.જામજોધપુર કન્યા ૧૨૦
૧૪ શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય મોટીમાટલી કાલાવડ મું. મોટીમાટલી તા. કાલાવડ શ્રી મોટી માટલીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ મોટીમાટલી તા.કાલાવડ, જિ.જામનગર કુમાર ૯૨
૧૫ નચિકેતા કુમાર છાત્રાલય લાલપુર લાલપુર જુની હવેલી શેરી, વલ્‍લભભાઇના મકાનમાં, મુ.તા.લાલપુર સદવિચાર એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ, રાજકોટ, આર્યનગર સોસાયટી, પેડક રોડ, હરીઓમ, રાજકોટ કુમાર ૧૬૮
૧૬ બક્ષીપંચ કન્‍યા છાત્રાલય લાલપુર લાલપુર પોલીસ ચોકીની સામે, બેન્‍ક ઓફ વરોડાની બાજુમાં, મુ.તા.લાલપુર નવજીવન એજયુકેશ મહિલા ટ્રસ્‍ટ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, ગાંધીગ્રામ, રાજકોટ કન્‍યા ૧૪૦
              ૧૩૨૩