Top
આર્થિક ઉત્કર્ષમહિલા સમુદ્ધિ યોજના
 
 • તાલીમ ધ્‍વારા મહિલાઓની આવક વૃધ્‍ધિ.
 • મહિલાઓની સ્‍વ સહાય જુથોને સુક્ષ્‍મ ધિરાણ.
 • ઉત્‍પાદક પ્રવૃતિ સાથે સંકળાયેલ પ્રવૃતિઓ સંગઠિત કરવી.
 • વય મર્યાદા ઉંમર ૧૬ થી ૩૦ વર્ષ.
 • શહેરી વિસ્‍તાર માટે કૌટુમ્‍બિક વાર્ષિક આવક રુ. ૫૫,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં.
 • ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર માટે કૌટુમ્‍બિક વાર્ષિક આવક રુ. ૪૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં.
 • સંસ્‍થાઓ માટે વ્‍યાજનો દર વાર્ષિક ૨%
 • વ્‍યકિતગત લાભાર્થીઓ માટે વ્‍યાજનો દર ૪%
માઇક્રો ક્રેડીટ
 • ૯૦ % રાષ્‍ટ્રીય નિગમ.
 • ૧૦ % રાજય સરકાર અને સંસ્‍થા
તાલીમ
 • ૮૫% રાષ્‍ટ્રીય નિગમ.
 • ૧૫ % રાજય સરકાર અને સંસ્‍થા.
 • લોન ૧૨ ત્રણ સરખા માસિક હપ્‍તામાં પરત ભરપાઇ કરવાની છે. 
તાલીમ માટે
 • ૩ વર્ષથી તાલીમ આપતી સંસ્‍થા.
 • ૨૦ તાલીમાર્થી મહિલાઓ માટે.
 • પુરતા સાધનો બેઠક વ્‍યવસ્‍થા.
 • તાલીમી અને અનુભવી ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર.