Top1મુદતી ધિરાણ (વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
2માઇક્રો ધિરાણ (વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
3મહિલા સમૃધ્‍ધિ યોજના (વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
4મંદબુધ્‍ધિના વાલી મંડળ માટે ધિરાણ (વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિ. નિ.)
5મુદતી લોન યોજના (અલ્‍પસંખ્‍યક) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
6વેચાણ-પ્રદર્શન મેળાનું આયોજન (અલ્‍પસંખ્‍યક)
7માર્જીન મની લોન યોજના (અલ્‍પસંખ્‍યક)
8મહિલા સમૃધ્‍ધિ યોજના (અલ્‍પસંખ્‍યક) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
9માઇક્રો ધિરાણ યોજના (અલ્‍પસંખ્‍યક) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)