Topબીસીકે-૬૯ : વાહનોની ખરીદી અને ભાડા માટે નાણાકીય સહાય
હેતુ
  • વડી કચેરી તેમજ જિલ્લા કચેરીઓ માટે વાહનોની ખરીદી, નિભાવ અને ભાડે રાખવા.