Top
આર્થિક ઉત્કર્ષપૂ. રવિશંકર મહારાજ એવોર્ડ
સહાયનું ધોરણ
  • વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ યોગદાન ¬દાન કરનાર વ્યક્તિને રૂ. ૧.૦૦ લાખ તથા પ્રસંશાપત્ર આપવાની જોગવાઇ છે.
નાણાકીય જોગવાઇ (રૂ. લાખમાં)
જાતિ ૨૦૧૮-૧૯ ની જોગવાઇ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખર્ચ (રૂ. લાખમાં)
સા.શૈ.પ.વ. ૧.૦૦ - -
સિધ્ધિ
જાતિ સિધ્ધિ
સા.શૈ.પ.વ. -