Top
List of Socially and Educationally Backward Classes declared by Gujarat State
 
SEBC
1 Agri
2 Ahir Ayar- Boricha , Ahir Sorathia, Ahir Maschoiya (Machchhuya) Ahir Pancholi, Ahir Nadhera, Ahir Vanar, Ahir Boricha, Ahir Vagadiya, Ahir Bhangur, Ahir Harkat, Ahir Kambaliya, Ahir Mol, Ahir Parathariya.
2-A Yadav
3 Barot, Vahivancha- Charan-Gadhvi
4 Bafan (Muslim)
5 Bavcha (now S.T.)
6 Bavri or Baori
7 Bawa , Atit Bawa, Goswami, Vairagi Bava, Gosai, Dashnam Goswami, Ramanandi Bawa, Ramanandi Sadhu, Puri, Bharti, Kapdi, Kapadiya, Nathbawa, Bharathari, Margi, Gangajalia, Dashnami Bawa, Giri
8 Bhalia
9 Bhamta, Pardesi Bhamta
10 Bharwad, Motabhai Bharwad, Nanabhai Bharwad
10-A Kabari, Baria Motabhai, Chosala, Janpada (where they are not S.T.)
11 Bhil (now S.T.)
12 Bhoi, Bhoiraj, Dhimar, Zinga-Bhoi, Kevat Bhoi, Bhanara Bhoi, Machhindra Bhoi, Palewar Bhoi, Kirat Bhoi, Kahar Bhoi, Pardeshi Bhoi, Srimali Bhoi
13 Charan Gadhvi
13-A Bhat
14 Chhara, Adodiya Sansi, Adodiya, Sansi
15 Chunara
16 Chuvalia Koli
17 Dabgar
18 Divecha Koli
19 Dafer (Hindu And Muslim)
20 Dhobi
21 Fakir (Muslim).
22 Gadhai(Muslim)
23 Gadalia or Gadiluharia
23-A Luhariya / Luvaria
24 Galiara (Muslim)
25 Ghanchi (Muslim)
25-A Teli, Modh Ghanchi
26 Ghedia Kolitd>
27 Gola-Rana
28 Hingora (Muslim)
28-A Hingora (Hindu)
29 Julaya, Garana, Taria and Tari (all muslim)
29.A Jilaya (Muslim)
29-B Tariya,Tai , Tariya-Tai (all Muslim)
30 Jat (Muslim)
31 Kaikadi
32 Kambadia Bhagat
33 Kangasia
34 Khatki or Kasai, Chamadia Khatki, Halari Khatki (all Muslims)
35 Khatik
36 Khant, Khant Kshatriy, Khant Rajput
37 Kharwa-Bhadela
38 Kristi Gujarati-Christian (converts from S.C only)
39 Koli Idaria Koli, Kharwa-Koli, Rathwa-Koli, Baria-Koli, Dhebaria-Koli,
39.A Koli-Malhar, Koli-Mahadev or Dongar Koli. (where they are not S.T.)
40 Labana, Mheravat, Goti, Hadkashi, Zod, Dhinga, Pelya, Shatbe, Baman
41 Lodha
42 Mir, Dhadhi, Langha, Mirasi (all muslim)
43 Machhi (Hindu)Kharwa, Khalas, Dhimar, Dhivar, Mitna, Tandel, Mangela, Khalasi, Sarang, Kahar
44 Madari, Nath, Bharathari
45 Majothi Kumbar, Majothi, Kumbar Darban or Darban Majothi (all Muslim)
46 Makrani (Muslim)
47 Matwa or Matwa-Kureshi (Muslim), Gavli (Hindu)
48 Me or Meta
49 Mena (Bhil).
50 Mer
51 Miyana (Muslim)
51-A Miana, Miyana (Hindu)
52 Mochi , Jansali, Sivania, Myanagar, Jingar, Dasania, Chamadia, Bharatbhara, Chandlia, Sonari, Aari Bharatbhara, (except Dang district and Umargam taluka of Valsad district
53 Nat, Bajania, Bajigar, Natada
54 Od
55 Padhar (now S.T.)
56 Padmashali-Patushali
57 Pinjara, Ganchi-Pinjara, Mansuri-Pinjara (all Muslim).
57-A Mansari (Muslim)
58 Rabari, Bhopa, Kodiatar Sorathiya Rabari, Champya.
58-A Charalia, Charmta, Luni, Kushar, Tank, Muchhal, Kadiya Kumbhar (where they are not S.T)
59 Rathodia
60 Raval, Jati or Ravalyogi Jagariya
60-A Padat, Ravar, Rawalia,
61 Salat (excluding Sompura Salat) Salat Ghera
62 Sandhi (Muslim)
62-A Sandhi (Hindu)
63 Sarania
64 Sargara
65 Shrawan, Sarwan
66 Shikligar
67 Siddi
68 Sipai, patni Jamat or Turk Jamat. (all muslim)
69 Talpada Koli/Tarbada Koli
70 Tankar
71 Targala, Bhavaiya, Nayak, Bhojak
72 Thakarda, Thakore, Patanwadia, Dharala, Baraiya, Bariya, Pagi
72-A Palanwadia
73 Theba (Muslims).
74 Vadi
74-A Jogi Vadi
75 Vahivancha Charan-Gadhavi of Harijan Vankar and Chamar
76 Valand Nayi and Barbar (Hindu) Hajam (Hindu and Muslim) Khalipha (Muslim).
76-A Vale (Hindu)
77 Vankar-Sadhu
78 Vansfoda, Vansfodia or Vanza
78-A Vanza (Originally belongs to Saurashtra)
79 Vanzara, Shinagwala (Hindu) Kangasiwala (Hindu) and Vanzara (Muslim) of Dang district only
79-A Vanzara, Charan Vanzara, Mathura Vanzara, Maru Vanzara, Bhagora Vanzara,Bagora Vanzara Kangashiya Vanzara, Bamania Vanzara, Ladonia Vanzara, Ladaniya Vanzara Gavariya, Gavariya or Gawalia Rohidas Vanzara, Gavaliya, Rohidas Vanzara
80 Waghari, Dataniya Waghari, Veduwaghari, Talpada Waghari, Gamachiya Waghari, Godadia Waghari, Chibhadia Waghari, Marwada or Marwada Waghari, Devipujak
80-A Waghari Gamicho, Waghari Dhamecha, Vedva Churaliya, Jakhudia, Devipujak (where they are not S.T.)
80-B Wedva Waghari / Velva Waghari, Devipujak
81 Wagher (Hindu & Muslim)
82 Wandhara
83 Arab (Muslim)
84 Bhand
85 Burud
86 Chakrawadya Dasar
87 Chaudhari or Hindu Anjana, Aanjana Patel, Aanjana Patidar, Aanjana Desai, Aanjana Kanbi,Chaudhari Patel, Chaudhari Patidar (where they are not S.T.)
88 Chamtha
89 Dakaleru
90 Depala
91 Ghantia
92 Ghancha
93 Galkadra
94 Gavli. (Cancel Date: 4/2/2009)
95 Hati
96 Jachak
97 Kalhodhia
98 Kotwal
99 Kumbhar,(biyar,Kadra Patel,Lathiya,Potmaker, Prajapati Variya,Varia)Sorathiya Kumbhar, Kadia Kumbhar, Sorathiya Prajapati, Gurjar Prajapati,Vataliya Prajapati, Gujjar Kshatriya Kadia, Kshatriya Kadia, Kadia
100 Kharak
101 Khavas, Sorathiya Rajput
102 Karadiya-Nadoda, Karadia, Nadoda, Bhathi Rajput, Karadiya Rajput, Nadoda Rajput
103 Khasiya
104 Mistri, Gujjar, Mistri Rathod, Mistri Suthar. Suthar, Sutar, Suthar Gurjar, Gujjar Suthar, Gurjar, Mistri Sutar, Luhar, Panchal, Kadiya Suthar
105 Munda
106 Madhaviya
107 Mali,Mali Rami, Marwadi Mali.
108 Maiya/ or Mahiya
109 Palwadia
110 Padhariya
111 Pakhali
112 Sangheda
113 Shingdav or Shingadiya
114 Sochi
115 Sumra (Muslim)
116 Sagar
117 Sathvara,Satvara, Kadiya-Sathwara, Kadiya Satvara , Dalwadi or Kadiya.
118 Thakur (Non Rajputs)
119 Timali
120 Tarak (Muslim)
121 Vajir
122 Kathi
123 Lakhara, Lakhavara, Lakshakar
124 kalal (Muslim)
125 Jagri
126 Jogi
127 Bahvaiya(Muslim)
128 Nizama (Hindu)
129 Gadriya
130 Kamaliya-Pujara
131 Gari
132 Sorthi
133 Kamli
134 Tamboli
135 Garvi
136 Gurav
137 Kalal (Hindu)
138 Sanghar (Hindu)
139 Nagarchi
140 Kayasth (Surveyed by State Commission)
141 Gandharv (Hindu)
142 Darji
143 Bhandari
144 Kathi Rajgor and Ahir Gor i.e.Parajiya Rajgor
145 Kuruhin Shetty
146 Hajuri (Rajput)
 
Note :-
 • Castes from Serial No. 1 to 82 was included in the list as per Government Resolution No. BCR/ 1079/ 13734 /H Dated 1/4/1978
 • Castes from Serial No. 83 to 121 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1194/ 1411/ A Dated 25/7/1994
 • Castes from Serial No. 122 to 125 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1195/ CM/ 141/ A Dated 19/12/1995
 • Castes from Serial No. 126 to 127 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1195/ Kha/ 107/ A Dated 10/9/1996
 • Castes from Serial No. 5, 11 to 55 was included in the list as per Government Resolution No. BKR/ 1079/ 17082/ H Dated 12/6/1979.
 • Castes from Serial No. 128, 129 to 130 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1198/ Mum/ 128/ A Dated 1/12/2000
 • Castes from Serial No. 131 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 112000/ Kha/ 129/ A Dated 3/2/2001
 • Castes from Serial No. 132 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 112000/ Kha/ 152/ A Dated 3/2/2001
 • Castes from Serial No. 133 to 134 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1102/ MuM/ 34/ A Dated 2/6/2003
 • Castes from Serial No. 52 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1103/ 139/ A Dated 27/5/2003
 • Castes from Serial No. 135 to 137 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1105/ MuM/ 4/ A Dated 1/1/2005
 • Castes from Serial No. 138 to 144 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 1105/ MuM/ 19/ A Dated 9/5/2007
 • Castes from Serial No. 145 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 112002 /MuM/ 34/ A Dated 29/2/2008
 • Castes from Serial No.94 was Excluded from the list as per Government Resolution No. SSP/ 1194/ 1411/ A Dated 4/2/2009
 • Castes from Serial No. 146 was included in the list as per Government Resolution No. SSP/ 112011 /508806/ A Dated 1/2/2012
 
SEBC castes which are found both Hindu And Muslim
 • Dafer
 • Ghanchi
 • Hingora
 • Kharva-Bhadela
 • Miyana
 • Sandhi
 • Hajam
 • Vanzara
 • Wagher
 • Kalal
 • Bhavaiya