Top
મહિલા સમૃધ્ધિ યોજના
હેતુ
  • પછાત વર્ગો ની મહિલાઓ માટે સ્વરોજગારી ઉભી કરી આત્મયનિર્ભર કરવા માટેની લક્ષ્યાંક જૂથની મહિલા ઉધોગ સાહસિકોને લઘુસ્તરીય ધિરાણ યોજના
  • આ યોજના અંતર્ગત મહિલા લાભાર્થીએ પોતાની પસંદગીનો ધંધો કરવાનો રહેશે.
લોન મેળવવાની પાત્રતા
  • અરજદાર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઇએ
  • અરજદારના કુંટુંબની કુલ વાર્ષીક આવક રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વઘુ ન હોવી જોઇએ. ૫રંતુ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- સુઘીની આવક ઘરાવતા અરજદારોને અગ્રતા આ૫વામાં આવશે.
  • અરજદારની ઉંમર અરજીની તારીખે ર૧થી૪પ વર્ષ સુધીની હોવી જોઇએ.
  • અરજદારને તાંત્રિક તથા અન્ય કુશળતા માગી લેતા ધંધાના અનુભવ ઘરાવતા હોવા જોઇએ.
યોજનાની મુખ્યમ લાક્ષણિકતાઓ
  • આ યોજનામાં લોનની મહત્ત‍મ મર્યાદા રૂ. ૫૦,૦૦૦ સુધીની છે.
  • આ યોજનાઓમાં વ્યાજનો દર વાર્ષીક ૪ ટકા રહેશે.
  • આ યોજનાઓમાં યુનિટ કોસ્ટના ૯૫ ટકા લોન આપવામાં આવશે જયારે ૯૫ ટકા રાષ્ટ્રીય નિગમના ૫ ટકા રાજય સરકાર/લાભાર્થી ફાળાની રકમ રહેશે
  • આ લોન વ્યાજ સહિત ૪૮ સરખા માસિક હપ્તામાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે.