Top
માન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ યોજના
 
  • વિકલાંગ યુવક/યુવતીઓને સ્‍વરોજગાર અથવા નોકરી માટે વિશેષ લાયકાત કેળવવામાં મદદરુપ થવા માટે રાજય સરકારની માન્‍ય સંસ્‍થાઓ ધ્‍વારા વિવિધ વ્‍યવસાયની તાંત્રિક તાલીમ વર્ગોનું આયોજન.
  • લાભાર્થીઓ NHFDC માંથી લોન મેળવવા માટેના યોગ્‍યતાના ધોરણ પૂર્ણ કરવા જરુરી છે. 
  • તાલીમનો ગાળો ૫ દિવસથી ૩ મહિના સુધી. 
  • તાલીમમાં  થનાર ખર્ચ ૮૫% NHFDC તથા ૧૫% રાજય સરકાર. 
  • રુ. ૫૦૦/- તાલીમાર્થીને સ્‍ટાઇપેન્‍ડ.