Top
માન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ યોજના
 
આ યોજના હેઠળ અલ્‍પસંખ્‍યક સમુદાયના યોગ્‍ય લાયકાત ધરાવતા યુવક/યુવતીઓને ધંધા રોજગાર માટે સક્ષમ બનાવવા સરકાર માન્‍ય તાલીમ આપતી સંસ્‍થાઓ મારફતે તાલીમ આપવામાં આવે છે. જેમાં તાલીમાર્થી દીઠ વધુમાં વધુ માસિક રુ. ૧૦૦૦/- તાલીમ ફી વધુમાં વધુ છ માસના સમય ગાળા માટે અને દર માસે રુ. ૫૦૦/- સ્‍ટાઇપેન્‍ડ અપાય તેવી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.