Top
પ્રશ્નોતરી
 
(૧) આ નિગમ કયારથી અસ્‍તિત્‍વમાં આવ્‍યું ?
(૨) નિગમની કચેરી કયાં છે ?
(૩) કઇ કઇ જાતિઓને અતિપછાત તરીકે જાહેર કરેલ છે ?
(૪) ખાસ કઇ યોજનાઓ અતિપછાત જાતિ માટે છે ?
(૫) કોઇ ખાસ બજેટ જોગવાઇ કરવામાં આવે છે ?