Topપ્રવૃત્તિઓ
 
બોર્ડની ૨ચના થતાં બોર્ડની કચેરી કાર્ય૨ત ક૨વા નીચે પ્રમાણેની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.
  1. બોર્ડનુ નિગમમાં રૂપાંતર થતાં ગુજરાત અનુ.જાતિ અતિપછાત વિકાસ નિગમની પેટર્ન પ્રમાણે કેન્‍દ્ર સરકાર તથા રાજય સરકારના ફંડમાંની બેંકેબલ યોજના ધિરાણ સામે સબસીડી, સીધા ધિરાણની યોજના હેઠળ લોન આપવી વિગેરે પ્રવૃત્તિ હાથ ધરશે.
  2. બોર્ડના ઉદેશોને ધ્યાનમાં રાખી યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે અને તેનો અમલ કરી તેને લગતી અતિપછાત જાતિનાં લોકોની સંસ્થાઓ ઉભી કરીને સંસ્થાઓ /વ્યકિતઓને મદદરૂપ થવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરશે.
  3. આ ઉદેશોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરશે/કરાવશે અને તે અંગેની જુદી જુદી કક્ષાએ સમિતિઓ ઉભી કરશે.
  4. કાયદાકીય જે કોઇ સત્તાઓ મેળવવાની થતી હશે, તે મેળવશે અને તેનો અમલ કરવાનો રહેશે.