Top
જાગૃતિ નિર્માણ કાર્યક્રમ
 
ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમના ઉદ્દેશો, યોજનાઓ અને કાર્યક્રમોના શિક્ષણ, માહિતી અને સંચાર માટે જાગૃતિ નિર્માણ કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવે છે, જેમાં સલાહસૂચન, લાભાર્થીઓની પિછાણ વગેરે જેવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે.
 
ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમની કૌશલ તાલીમ યોજનાઓ અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાલક્ષી કાર્યક્રમો
લક્ષ્ય
લાયકાત ધરાવતાં સફાઈ કામદારો અને તેમના આશ્રિતોને ઉદ્યોગ, સેવા અને વ્યાપારના ક્ષેત્રમાં આવક નિર્માણની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે સ્વરોજગારલક્ષી સાહસો માટે કૌશલ ઘડતર માટેની તાલીમ પૂરી પાડવા નાણાં સહાય પૂરી પાડવી.

સફાઈ કામદારોના કૌશલની કક્ષા ઉંચી લઈ જવા માટેની તાલીમ પૂરી પાડવા, ઉત્પાદક એકમોનાં કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થાપન માટે તેમની પરંપરાગત તથા ઉદ્યોગ સાહસિકતાલક્ષી આવડતોની કક્ષા ઉંચી લઈ જવામાં સહાય કરવી.
હેતુઓ
લક્ષ્યાંક જૂથને પરંપરાગત અને ટેકનિકલ વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાના ક્ષેત્રમાં યોગ્ય ટેકનિકલ તાલીમ પૂરી પાડી તેમને આત્મનિર્ભર બનાવવા. તાલીમ પૂરી થયા બાદ લાભાર્થીઓને આવક નિર્માણ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે ધિરાણ પૂરૂં પાડવું.