Top

પદાધિકારીઓ

શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી
Facebook Twitter
શ્રી આત્મારામ પરમાર
શ્રી આત્મારામ પરમાર
માનનીય મંત્રીશ્રી
શ્રી કેશાજી શિવાજી 

ચૌહાણ
શ્રી કેશાજી શિવાજી ચૌહાણ
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
Facebook
શ્રી જેઠાભાઈ ડી. સોલંકી
શ્રી જેઠાભાઈ ડી. સોલંકી
સંસદીય સચિવ
શ્રી હીરાભાઈ ઓ. સોલંકી
શ્રી હીરાભાઈ ઓ. સોલંકી
સંસદીય સચિવ
શ્રી કમલ દયાની
શ્રી કમલ દયાની (IAS)
અગ્ર સચિવ
     
  પ્રસ્તાવના  
  રાજય સરકારે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરેલ છે. જેના ભાગરૂપે ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ અધિનિયમ - ૧૯૮પ અન્વયે વર્ષ : ૧૯૮૭ માં ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમની રૂ. ૧પ.૦૦ કરોડની સત્તાવાર શેરમુડીથી રચના કરવામાં આવી હતી.  
  યોજનાઓ  
 
ફોટો ઓફ આર્થિક ઉત્કર્ષ યોજના   આર્થિક
ઉત્કર્ષ
  ફોટો ઓફ શૈક્ષણિક યોજના   શૈક્ષણિક
 
     
Vibrant Gujarat
India Government
E-Kalyan

Digital Locker
Chief Electoral Officer