અ.નં ઉદાહરણરૂપ ઉદ્યોગ/ધંધાની યાદી વધુમાં વધુ ધિરાણની રકમ (રૂ.)
પશુપાલન, દુધાળા જાનવર૨૦૦૦૦૦
પાન, ઠંડા પીણા, આઈસ્ક્રીમ પાર્લર૧૨૫૦૦૦
પગરખા વેચાણ૧૨૫૦૦૦
જનરલ પ્રોવિઝન સ્ટોર્સ / કરીયાણું૨૦૦૦૦૦
પ્લાસ્ટીક આઈટમ વેચાણ૧૨૫૦૦૦
ભંગારની ખરીદી અને વેચાણ/ ડબા બારદાન/ પ્લાસ્ટીક૧૨૫૦૦૦
બેંગલ્સ, લેડીઝ કોસ્મેટીક, કટલરી૨૦૦૦૦૦
વાંસ કામ / સાવરણી૧૨૫૦૦૦
ઓટો રીપેરિંગ (ટુ, થ્રી વ્હીલર), ઓટો રિક્ષાના સ્પેરપાર્ટસનું વેચાણ૧૨૫૦૦૦
૧૦લુહારી કામ/સુથારી કામ/સેન્ટીગ૧૫૦૦૦૦
૧૧પડીયા/ ડીસો બનાવવાનું મશીન તથા મટીરીયલ કાગળનો ધંધો૧૫૦૦૦૦
૧૨અગરબત્તી બનાવવાનું મશીન તથા મટીરીયલ૧૫૦૦૦૦
૧૩મચ્છી ઉદ્યોગ (ખેત, તલાવડીમાં મત્સ્ય ઉધોગ)૧૫૦૦૦૦
૧૪પતંગ બનાવવા૧૫૦૦૦૦
૧૫રેડીમેઇડ  ગારમેન્ટ૨૦૦૦૦૦
૧૬સાયકલ વેચાણ/ ભાડે/ રીપેરીંગ૨૦૦૦૦૦
૧૭દરજી કામ ફર્નિચર સાથે૧૨૫૦૦૦
૧૮આરી ભરત, એમ્બ્રોઇડરી, ઝીગઝાગ મશીન/ હેન્ડીક્રાફ્ટ૨૦૦૦૦૦
૧૯મંડપ ડેકોરેશન૨૦૦૦૦૦
૨૦ઓટો ગેરેજ૧૨૫૦૦૦
૨૧ઊંટ લારી૧૨૫૦૦૦
૨૨ધેટા બકરા યુનીટ૧૫૦૦૦૦
૨૩ચા ની કીટલી / નાસ્તા લારી / હોટલ / પૂરી,થેપલાં, ખાખરા- નાસ્તા આઈટમ /બેકરી૧૨૫૦૦૦
૨૪શાકભાજી / ફ્રુટ વેચાણ૧૨૫૦૦૦
૨૫ધાર્મિક ઉપકરણ – પુજાપા સામગ્રીનું વેચાણ૨૦૦૦૦૦
૨૬ઢોલ શરણાઈ / દોરી વાંસનો ખેલ / ભવાઈ૧૨૫૦૦૦
૨૭પરચુરણ ગૃહ ઉધોગ / છુટક મજુરી૧૨૫૦૦૦
૨૮અનાજ દળવાની ઘંટી૨૦૦૦૦૦
૨૯પેઈન્ટીગ / કલર કામ / સ્પ્રે પેઈન્ટીંગ૧૨૫૦૦૦
૩૦કડિયા કામ / સેન્ટીગ કામ / માટી કામ ૧૫૦૦૦૦
૩૧ફોટો ગ્રાફી / વિડીયો ગ્રાફી / ફોટો પેપર લેમિનેશન૧૨૫૦૦૦
૩૨સ્ટેશનરી / ઝેરોક્ષ મશીન / મોબાઈલ રીપેરીંગ / કમ્પ્યુટર વર્ક૧૨૫૦૦૦
૩૩ડી.જે સાઉન્ડ / બેંડ બાજા / સંગીતના સાધનો૨૦૦૦૦૦
૩૪ખેતી કામના ઓજાર૧૨૫૦૦૦
૩૫બ્યુટી પાર્લર૨૦૦૦૦૦
૩૬પરીવહન યોજના---
૩૭ફાસ્ટફૂડ અને ચાઈનીઝ પાર્લર૧૨૫૦૦૦
૩૮પોલ્ટ્રી ફાર્મ (દેશી / બોઇલર)૧૫૦૦૦૦
૩૯મરી મસાલા ઉધોગ૨૦૦૦૦૦
૪૦ગેસ, આર્ક વેલ્ડીંગ કામ૧૨૫૦૦૦
૪૧લોન્ડ્રી શોપ૧૨૫૦૦૦
૪૨રમકડા / ગીફ્ટ  આર્ટીકલનું વેચાણ૨૦૦૦૦૦
૪૩પશુ આહાર વેચાણ૨૦૦૦૦૦
૪૪હાથ છપામણી, સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ, બાંધણી ઉધોગ૧૫૦૦૦૦
૪૫રેકઝીન લેધરની આઈટમ બનાવવા૧૫૦૦૦૦
૪૬ઈલેક્ટ્રીક સામાન વેચાણ અને રીપેરીંગ૧૫૦૦૦૦
૪૭હેર કટીંગ સલૂન૧૫૦૦૦૦
૪૮સીરામીક આઈટમનું વેચાણ૨૦૦૦૦૦
૪૯કેટરીગનો ધંધો૨૦૦૦૦૦
૫૦બટાકા કાતરી/ વેફર બનાવવા મશીન તથા મટીરીયલ૧૫૦૦૦૦
૫૧વાસણ વેચાણનો ધંધો૨૦૦૦૦૦
૫૨વૃક્ષ ઉછેર, આંબા/બાવળ/જામફળ/ચીકું વગેરે૧૦૦૦૦૦
૫૩આમળાની આઈટમ, વિવિધ જાતના અથાણાં બનાવવાં-વેચવાં૧૫૦૦૦૦
૫૪અન્ય ધંધા (ધંધાની વિગત લખવી)------
-