• Home page banner
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ વિશે
ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગનું મુખ્ય કાર્ય સમાજના પછાત વર્ગોના સશક્તિકરણ અને આર્થિક કલ્યાણ દ્વારા વિકાસને કેન્દ્રમાં રાખી નીચે જણાવેલ પછાત જાતિઓનાં કલ્યાણ માટેની યોજનાઓ...

વધુ વાંચો...

Image
નવીનતમ સુધારો
2loader
From
To
Clear Filter
 
Loader
પદાધિકારીઓ
શ્રીમતી સુનયના તોમર, આઈ.એ.એસ.
શ્રીમતી સુનયના તોમર, આઈ.એ.એસ.

અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગુજરાત

યોજનાની માહિતી
loader
મીડિયા કોર્નર
સફળતા વાર્તાઓ
સફળતા વાર્તાઓ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જાતિની સફળતા...

ફોટો ગેલેરી
ફોટો ગેલેરી

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જાતિની સફળતા...

વિડિઓ ગેલેરી
વિડિઓ ગેલેરી

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જાતિની સફળતા...