Top
પ્રશ્નોતર
 
ડેટા ટેબલ પ્રશ્નોતર
પ્રશ્ન ૧ : લોન મેળવવા માટે અરજી કરેલ તેનું શું થયું ?
જવાબ ૧ : આ બાબતે જિલ્લા મેનેજરશ્રી , જિલ્લા કચેરી નો સંપર્ક કરવો.
 
પ્રશ્ન ૨ : લોન અરજી મંજુર થયેલ છે કે કેમ ?
જવાબ ૨ : આ બાબતે જિલ્લા મેનેજરશ્રી , જિલ્લા કચેરી નો સંપર્ક કરવો.
 
પ્રશ્ન ૩ : લોન અરજી ના મંજુર કયા કારણોસર કરવામાં આવી છે ?
જવાબ ૩ : આ બાબતે જિલ્લા મેનેજરશ્રી , જિલ્લા કચેરી નો સંપર્ક કરવો.
 
પ્રશ્ન ૪ : અરજી મંજુર થયેલ હોય તો ધિરાણ ક્યારે મળશે ?
જવાબ ૪ : આ બાબતે જિલ્લા મેનેજરશ્રી , જિલ્લા કચેરી અથવા મનેજર (યોજના) વડી કચેરી નો સંપર્ક કરવો.
 
પ્રશ્ન ૫ : અરજી ના મંજુર થયેલ હોય તો , મંજુર કરવા માટે કોને મળવું ?
જવાબ ૫ : અરજી ના મંજુર થયેલ હોય અને મંજુર કરવા માટે વ્યાજબી કારણ હોય તો જનરલ મેનેજર શ્રી , વડી કચેરી ને રજૂઆત કરવી.
 
પ્રશ્ન ૬ : ધિરાણ મેળવવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ કરવાના છે ?
જવાબ ૬ : નીચે મુજબ ના લોન ડોક્યુમેન્ટ્સ કરવાના થાય છે .
(૧) વચન ચિટ્ઠી, (૨) લોન એગ્રીમેન્ટ, (૩) બાહેંધરી પત્રક , (૪) ગીરોખત વિગેરે.
 
પ્રશ્ન ૭ : કેટલા અને કેવા પ્રકારના જામીન આપવાના છે.
જવાબ ૭ : રૂ. ૩૦,૦૦૦/- સુધીના ધિરાણમાં કોઈ જામીન આપવાના થતા નથી.
રૂ. ૩૦,૦૦૧/- થી રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- સુધીના ધિરાણમાં નીચેમાંથીં કોઈપણ એક જામીન આપવાનો રહેશે.
  • સરકારી/અર્ધસરકારી કચેરીમાં નોકરી કરતા કર્મચારી
  • ધિરાણની રકમની દોઢગણી રકમની સ્થાવર મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિ (સ્થાવર મિલકતના સંદર્ભ માં બોજ્નોંધ કરવાની રહેશે)
  • જાત જામીન એટલે કે ધિરાણની દોઢ ગણી રકમની પોતાની સ્થાવર મિલકત (બોજ નોંધ કરાવવાની રહેશે.)
  • લાભાર્થીએ પાંચ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક આપવા.
  • રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થી વધુના ધિરાણમાં બે જામીન આપવાના રહેશે.
  • સરકારી/અર્ધસરકારી કચેરીમાં નોકરી કરતા કર્મચારી અથવા
  • ધિરાણની રકમ ની દોઢગણી રકમની સ્થાવર મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિ (સ્થાવર મિલકતના સંદર્ભમાં બોજ્નોંધ કરાવવાની રહેશે)
  • લાભાર્થીએ દશ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક આપવા.
 
પ્રશ્ન ૮ : ધિરાણ મળ્યા હોય તો જામીન બદલવા શું કરવું ?
જવાબ ૮ : સામાન્ય રીતે જામીન બદલી શકતા નથી, પરંતુ અપવાદ રૂપ કિસ્સા માં લાભાર્થી તરફ થી મળેલ વસુલાત વિગેરે બાબતોને ધ્યાને લઈ ગુણદોષ ને આધારે જામીન બદલી શકાય છે.
 
પ્રશ્ન ૯ : આપેલ જામીન ક્યારે ના બદલી શકાય ? કયા કારણોસર ?
જવાબ ૯ : જવાબ ૮ મુજબ.
 
પ્રશ્ન ૧૦ : સબસીડી કેટલી અને ક્યારે મળશે ?
જવાબ ૧૦ : બેન્કેબલ યોજના હેઠળ ધિરાણ ના ૫૦ % અથવા રૂ ૧૦,૦૦૦/- બે માંથી જે રકમ ઓછી હોય તે રકમ સબસીડી તરીકે મળવા પાત્ર થાય છે.
એન. એસ. એફ. ડી. સી. (સીધા ધિરાણ ) ની યોજના હેઠળ જે લાભાર્થી ની આવક ગરીબી રેખા થી ઓછી છે તેવા લાભાર્થી ને ધિરાણ ના ૫૦ % અથવા રૂ ૧૦,૦૦૦/- બે માંથી જે રકમ ઓછી હોય તે રકમ સબસીડી તરીકે મળવા પાત્ર થાય છે.
સબસીડીની રકમ ભારત સરકારશ્રી તરફથી મળેથી ક્રમાનુસાર આપવામાં આવે છે.
 
પ્રશ્ન ૧૧ : સબસીડી કયા કારણોસર ના મંજુર કરેલ છે ?
જવાબ ૧૧ : (૧) અરજદારે અથવા તેમના કુટુંબ ના સભ્યો એ અગાઉ સબસીડી નો લાભ મેળવેલ હોય.
(૨) એન. એસ. એફ. ડી. સી. (સીધા ધિરાણ ) ની યોજના હેઠળ ગરીબી રેખા ની આવક મર્યાદા કરતા વધુ આવક ધરાવતા હોય તેવા કિસ્સાઓ માં .
 
પ્રશ્ન ૧૨ : ધિરાણ મંજુર થયેલ હોય, તો જિલ્લા કચેરી એ ચેક મોકલેલ છે કે કેમ ?
જવાબ ૧૨ : આ બાબતે મેનેજર શ્રી (નાણાં), વડી કચેરી નો સંપર્ક કરવો.