Top

 

ફોટો ઞેલેરી
 
     
ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ લિમિટેડ નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ
ગુજરાત પછાત વર્ગ
વિકાસ નિગમ
ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક
નાણાં અને વિકાસ નિગમ
નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ
     
ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ કમિશનરશ્રી, વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેના ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમ
ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ
વિકાસ નિગમ
કમિશનરશ્રી, વિકલાંગ
વ્યક્તિઓ માટેના
ગુજરાત સફાઈ કામદાર
વિકાસ નિગમ
     
નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્‍યાણ    
નિયામક વિકસતી જાતિ
કલ્યાણ