Top
રાજકોટ જીલ્લો
 
ક્રમ માહિતી ક્રમ માહિતી
જીલ્‍લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીશ્રી,
બ્લોક ન.૫, ભોયતળીયે,
બહુમાળી ભવન, રાજકોટ
ટે- ર૪૪૮પ૯૦
અધિક્ષકશ્રી,
ઝોનલ ઓબ્ઝર્વેશન હોમ ,
નીલકંઠ ઇલેક્ટ્રોનીકસ સામે,
ભક્તિનગર સ્ટેશન રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
રાજકોટ જિલ્લાની સરકારી તથા સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની યાદી
ઝોનલ ઓબ્ઝર્વેશન હોમ,(સરકારી સંસ્થા)
ભક્તિનગર સ્ટેશન રોડ,નીલકંઠ ઈલેક્ટ્રોનિક પાસે
ગોંડલ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૩૬૨૧૫૮
સ્પેશીયલ હોમ ફોર ગર્લ્સ,(સરકારી સંસ્થા)
ભક્તિનગર સ્ટેશન રોડ,નીલકંઠ ઈલેક્ટ્રોનિક સામે ,
સુઝૂકી શો-રૂમની બાજુની શેરી,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૩૬૨૩૯૮
સ્પેશીયલ હોમ ફોર બોયઝ,(સરકારી સંસ્થા)
સાંઢિયા પુલની બાજુમાં,
જામનગર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ટે- ૦૨૮૧-૨૪૪૧૧૬૦
અપંગ બાળ ગૃહ,(સરકારી સંસ્થા)
સત્યવિજય આઈસ્ક્રીમની બાજુમાં ,
ગોંડલ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૩૬૨૩૯૬
માનસિક ક્ષતિવાળા બાળકોનું ગૃહ,(સરકારી સંસ્થા)
કેન્દ્રીય વિધાલય પાસે,પાણીના ટાંકા સામે,
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ટે- ૦૨૮૧-૨૫૭૭૨૯૭
ભીક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્ર,(સરકારી સંસ્થા)
જયોતિનગર ચોક ,
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ટે- ૦૨૮૧-૨૫૬૧૮૯૪
બાળ ગુન્હા/બાળ ભીક્ષા નિવારણ કચેરી, (સરકારી સંસ્થા)
સાંઢિયા પુલની બાજુમાં,જામનગર રોડ,
સ્પે.હોમ ફોર બોયઝના કંપાઉન્ડમાં, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ટે- ૦૨૮૧-૨૪૪૧૧૬૦
પુરુષ રાજ્ય આશ્રય ગૃહ,(સરકારી સંસ્થા)
જ્યોતિનગર ચોક ,
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ટે- ૦૨૮૧-૨૫૬૧૯૮૩
શ્રી છગનલાલ શામજી વિરાણી,
બહેરા મૂંગા શાળા ટ્રસ્ટ,(ગ્રાન્ટ ઇન એઇન)
સ્વામીનારાયણ ગુરુકુલ પાણીના ટાંકાની બાજુમાં,
ઢેબર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૩૬૧૬૩૮
૧૦ વી.ડી. પારેખ અંધ મહિલા વિકાસ ગૃહ,(ટ્રસ્ટ)
સ્વામીનારાયણ ગુરુકુલ પાણીના ટાંકાની બાજુમાં,
ઢેબર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૩૬૧૬૫૦
૧૧ અંધજન કલ્યાણ મંડળ,
સંચાલિત અંધજન છાત્રાલય,(ટ્રસ્ટ/ગ્રાન્ટેડ)
કાંતા સ્ત્રી વિકાસ ગૃહ સામે,
હનુમાનજી ડેરી સામે,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૨૨૩૯૮૫
૧૨ સચ્ચિદાનંદ એજ્યુ. ચેરી ટ્રસ્ટ, બહેરા મૂંગા શાળા(NGO),
નવાગઢ રોડ,જેતપુર, રાજકોટ-૩૬૦૩૭૦
ટે- ૯૪૨૭૪૨૫૦૧૪
૧૩ સ્નેહ નિર્જર સંસ્થા,રાજકોટ (NGO)
બી.ટી. સવાણી કિડની હોસ્પિટલ સામે,
યુનિવર્સીટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
ટે- ૦૨૮૧-૨૫૮૪૦૩૧
૧૪ કાંતા સ્ત્રી વિકાસ ગૃહ (સ્વૈચ્છિક),
ભક્તિનગર,એસ.બી.આઈ. બેન્કની બાજુમાં,
મિલપરા મેઈન રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૩૨૪૪૯
૧૫ શ્રી કાઠીયાવાડ નિરાશ્રિત બાલાશ્રમ,(સ્વૈચ્છિક)
માલવિયા રોડ, લોધાવાડ ચોક,
સૂર્યકાંત હોટેલ સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
ટે- ૦૨૮૧-૨૨૨૨૦૭૧