Top
સમાચાર


જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એકટ અન્વયે રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં રચાયેલ ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી(CWC)ના બિનસરકારી સામાજિક કાર્યકરોની નિમણૂંક કરવા બાબત(બીજો પ્રયત્ન)