Top


Skip Navigation Links.
Collapse નિયામકનિયામક
Collapse સંયુક્ત નિયામકસંયુક્ત નિયામક
Collapse નાયબ નિયામક (વહિવટ) નાયબ નિયામક (વહિવટ)
Expand સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વહિવટ) સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વહિવટ)
Expand સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (સરકારી છાત્રાલય)સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (સરકારી છાત્રાલય)
Expand સમાજ કલ્યાણ અધિકારી સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
Collapse હિસાબી અધિકારી ( વગૅ - ૧ )હિસાબી અધિકારી ( વગૅ - ૧ )
Expand મદદનીશ સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીમદદનીશ સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી
Collapse નાયબ નિયામક (શિક્ષણ)(ઈન્‍ચાર્જ)નાયબ નિયામક (શિક્ષણ)(ઈન્‍ચાર્જ)
Expand સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (જી.આઈ.એ.છાત્રાલય આશ્રમશાળા)સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (જી.આઈ.એ.છાત્રાલય આશ્રમશાળા)
Expand સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (જનરલ)સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (જનરલ)
Expand સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (શિક્ષણ) સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (શિક્ષણ)
Expand સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (શિક્ષણ- લઘુમતી)સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (શિક્ષણ- લઘુમતી)
Collapse સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (સંકલન)સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (સંકલન)
Expand મદદનીશ સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી મદદનીશ સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી
નાયબ નિયામક (સ્‍ક્વોડ)
કાયદા અધિકારી
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) અમદાવાદ
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) ભાવનગર
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) જામનગર
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) રાજકોટ
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) સુરત
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) વડોદરા
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા) ગાંધીનગર
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા) જુનાગઢ
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) નડિયાદ જિ. ખેડા
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) પાટણ
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) ગોધરા
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) અમરેલી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) બનાસકાંઠા
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) ભરૂચ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) રાજપીપળા
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) પોરબંદર
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) કચ્છ-ભુજ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) આણંદ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) મહેસાણા
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) દાહોદ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) સુરેન્દ્રનગર
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) વલસાડ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) નવસારી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) તાપી
જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિ.જા.) હિંમતનગર (સાબરકાંઠા)
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) મહિસાગર
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) ગીર સોમનાથ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) દેવભૂમી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) અરવલ્‍લી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) મોરબી
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) છોટાઉદેપુર
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.) બોટાદ